Dnes je: sobota 20. 10. 2018
Svátek má: Vendelín
Zítra: Brigita

Nejnovější články


 

Návštěvní kniha

TOPlist

obec2.jpg
Úvod >> Aktuality
Aktuality


Informace z rady města V.M.
Napsal uživatel Administrator   

1. Rada města souhlasila:

 • s tím, aby platba za zřízení práva věcného břemene k tíži pozemků města v případech, kdy za provozovatele inženýrských sítí bude hrazena fyzickou osobou, činila částku 10.000,- Kč plus aktuální výše DPH. Jedná se o případy, kdy fyzická osoba prodá samostatně vybudovanou přípojku inženýrských sítí provozovateli distribuční soustavy

• s podnájmem 1.000 m2 z pozemku PK parc.č. 323/1 v Nesměři, k.ú. Petráveč (pozemek má město v nájmu) za účelem zřízení kynologického cvičiště občanského sdružení Agility Velké Meziříčí a s lehce odstranitelným oplocením této části pozemku. Současně rada města souhlasila s uskladněním asi 20 ks dřevěných překážek v objektu města na tomto pozemku. V tomto smyslu bude uzavřena smlouva o podnájmu na dobu neurčitou s možností výpovědi s tříměsíční výpovědní lhůtou, povinností udržovat předmětný pozemek v čistotě, dodržovat provozní řád a odpovídat za celkově bezproblémové užívání pozemku k uvedeném účelu.

Rada města dále souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi nájemcem městem a pronajímatelem, kterým bude rozšířen způsob užívání pozemku městem

• s uzavřením Veřejnoprávních smluv o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí ve znění dle přílohy s obcemi Heřmanov, Netín, Radenice, Uhřínov, Záblatí

• s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o zápisu údajů do informačního systému evidence obyvatel ve znění dle přílohy s obcí Ořechov

2. Rada města schválila:

• návrh smlouvy na zřízení práva věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice k tíži pozemků města parc.č. 5280/2, 5280/17, 5280/67, 5280/77 v lokalitě Jidášky, k.ú. Velké Meziříčí s právem uložení nového zemního kabelu nízkého napětí a přípojkové skříně do těchto pozemků, s právem provozování, údržby a oprav na dobu trvání stavby

• návrh smlouvy na zřízení práva věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice k tíži pozemků města parc.č. 2781/6, 2782, 2783 a 5675/6 na ul. Moráňská, k.ú. Velké Meziříčí s právem uložení kabelu nízkého a vysokého napětí do těchto pozemků, právem provozování, údržby a oprav na dobu trvání této stavby

• mandátní smlouvu na zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočiny na rok 2012

• Grafický manuál jednotného vizuálního stylu města Velké Meziříčí 

• souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby v městské hromadné autobusové dopravě ve Velkém Meziříčí za rok 2011 a v souladu s článkem 7 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, zveřejňuje tuto zprávu po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Velké Meziříčí

• souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby v meziměstské autobusové dopravě za rok 2011 a v souladu s článkem 7 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, zveřejňuje tuto zprávu po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Velké Meziříčí

• Plán prevence kriminality na roky 2012 - 2013

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 94 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 94 tis. Kč - § 5512 opravy provedené v budově hasičky pro Zdravotnickou záchrannou službu KV

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 24 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 24 tis. Kč - § 3111 aktualizace energetických auditů

• rozpočtové opatření:

Zdroj: 8 tis. Kč - § 6409 neúčelová rezerva

Rozdělení: 8 tis. Kč - § 3722 vyhotovení elaborátu výpočtu poplatků za odnětí PUPFL (pozemek určený k plnění funkce lesa) pro akci Úprava skládky TKO - vyklízení jímky

• rozpočtové opatření:Zdroj: 5 tis. Kč - § 6409 rezerva pro dotace a dary

Rozdělení: 5 tis. Kč - § 3322 povinný podíl k dotaci na kulturní památky

Vlastník: Římskokatolická farnost Velké Meziříčí

Akce obnovy: konzervování hlavního oltáře v kostele sv. Marka v Mostištích

Náklady: 24.000,- Kč

Podíl Kraje Vysočina: 50 % z nákladů

Podíl města: 20 % z nákladů, tj. 4.800,- Kč

 3. Rada města vzala na vědomí:

• informace k možnosti zřízení sportovní třídy při základní škole

• předložený materiál o podmínkách konkurzního řízení na místa ředitelů škol a školských zařízení

4. Rada města doporučila: • zastupitelstvu města vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

• zastupitelstvu města vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města VM č. 9/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu

5. Rada města rozhodla:

• o vypsání konkurzních řízení na místa ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem Velké Meziříčí na základě vyhlášky ministerstva školství č. 54/2005/Sb.

 Ing. Radovan Necid,

starosta města

 

 
Nabídka výtvarných kurzů
Napsal uživatel Administrator   

Textilní věnečky - čtvrtek 23.2.2012
Jarní inspirace ze zahraničí - v dalším termínu pro nové zájemce - čtvrtek 15.3.2012
Keramická zvířátka (dvojseminář) - čtvrtek 5.4. (velikonoční prázdniny) a čtvrtek 19.4.2012
Olejomalba na skle a strukturovaném povrchu (dvojseminář) - čtvrtek 3.5. a čtvrtek 17.5.2012

V přílohách najdete další informace a přihlášky. V případě zájmu o
jiný termín uvedených seminářů nebo výjezdový seminář u Vás na
pracovišti nás prosím kontaktujte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Přehled všech kurzů tohoto školního roku na www.3zsvm.cz
a na www.vytvarnezazitky.cz

Přejeme Vám hodně elánu a zdraví do zimních dnů
a budeme se těšit na setkání s Vámi.

Jitka Ščerbová, lektorka

 
Maškarní masopustní průvod a taneční zábava
Napsal uživatel Administrator   

Zveme všechny na maškarní masopustní průvod, který se bude konat v sobotu 18. 2. 2012. Začátek průvodu bude ve 14 hod.

Večer se bude konat v místním kulturním domě masopustní taneční zábava. K tanci a poslechu hraje pan Zdeněk Rozmarýn. Všichni jste srdečně zváni.

 

 

V příloze naleznete kulturní a společenský program pro Velké Meziříčí a okolí na měsíc únor 2012.

Attachments:
Download this file (Kultura VM - 2-2012.doc)Kultura VM - 2-2012.doc[ ]261 Kb
 
Upozornění od společnosti E.ON

Vpříloze naleznete upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí(pozemků) od společnosti E.ON

Attachments:
Download this file (KM36220111110083917.pdf)KM36220111110083917.pdf[ ]46 Kb
 
«ZačátekPředchozí21222324252627282930DalšíKonec»

Strana 29 z 30