Dnes je: sobota 23. 03. 2019
Svátek má: Ivona
Zítra: Gabriel

Nejnovější články


 

Návštěvní kniha

TOPlist

3k_19.jpg
Úvod >> Úřední deska
Úřední deska

Zprávy z jednání rady města ze dne 17. 10. 2012


1.      rada města vzala na vědomí:

 • zprávu o výsledcích akce "Otevření věže kostela sv. Mikuláše" v roce 2012
 • posouzení možnosti zřízení oboustranných autobusových zastávek na ulici Karlov, v prostoru mezi ulicemi K Buči a Na Spravedlnosti
 • posouzení možnosti řešení chodníku a parkování okolo plotu stavebnin Smejkal na ulici Oslavická ve Velkém Meziříčí
 • předloženou zprávu o zavedeném systému pronájmů v Hasičské zbrojnici ve Velkém Meziříčí.
 • rozbor hospodaření města Velké Meziříčí k 30.9.2012

 

2.      rada města schválila:

 • nově počet zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí od 1. 1. 2013 ve výši 102 zaměstnanců
 • Římskokatolické farnosti Velké Meziříčí dotaci ve výši 3 tis. Kč na kompenzaci nákladů spojených s otevřením věže kostela. Zdrojem budou tržby ze vstupného
 •  
 • návrh podmínek nájemní smlouvy mezi pronajímatelem městem Velké Meziříčí a nájemcem firmou bc energy s.r.o., Sloup  na pronájem pozemku parc.č. 5728/7 o výměře 645 m2 v obci a k.ú. Velké Meziříčí jako přístupové komunikace k plánované výstavbě bioplynové stanice nájemce
 •  
 • návrh smlouvy na zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice k tíži pozemku města parc.č. 2795 v obci a k.ú. Velké Meziříčí s právem uložení přípojky NN do tohoto pozemku, právem provozování, údržby a oprav na dobu trvání předmětné stavby
 • plán zimní údržby 2012 - 2013
 • rozpočtové opatření:

Zdroj: 114 700 Kč - § 6171 příjmy z poskytnutého pojistného plnění

5 272 Kč- § 6171 příjem za ztrátu zařízení v hotovosti na pokladně (navigace)

Rozdělení: 114 700 Kč - § 6171 pol. 5171 opravy

5 272 Kč -§ 6171 pol. 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek

 • rozpočtové opatření:

Zdroj: 30 tis. Kč - § 6409 rezerva m.č. Olší nad Oslavou

Rozdělení: 30 tis. Kč - § 3392 provoz kulturního domu Olší nad Oslavou

 • rozpočtové opatření:

Zdroj: 3 tis.Kč - § 3319 tržby z akce "Otevření věže kostela"

Rozdělení: 3 tis. Kč - § 3330 dotace Římskokatolické farnosti, Náměstí 16/18 Velké Meziříčí, IČ: 65760131

Účel: kompenzace nákladů spojených s otevřením věže kostela sv. Mikuláše

 • rozpočtové opatření:

Zdroj: 38 tis. Kč - § 6409 rezerva m.č. Olší nad Oslavou

Rozdělení: 18 tis. Kč - § 3412 oprava nosné stěny kabin na fotbalovém hřišti Olší nad Oslavou

20 tis. Kč - § 6171 oprava bývalé sběrny mléka v Olší nad Oslavou

3. rada města souhlasila:

 • ve smyslu § 39 zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s přijetím účelově určeného daru pro Základní školu Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20, uvedeného v žádosti ze dne 1.10.2012
 • se zapojením transferů účelově určených, přijatých na účet města v říjnu 2012, do upraveného rozpočtu města Velké Meziříčí v r.2012

 


Josef Komínek, místostarosta města

 

 

V příloze najdete oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Kraje Vysočina.

 
Informace z finančního odboru města

Čerpání finančních prostředků z rozpočtu obce Olší nad Oslavou k 31. 8. 2012

Attachments:
Download this file (Olsi k 31.8.2012.xls)Olsi k 31.8.2012.xls[ ]36 Kb
 
Informace z finančního odboru města

Čerpání finančních prostředků z rozpočtu obce Olší nad Oslavou k 30. 6. 2012

Attachments:
Download this file (Olsi k 30.6.2012.xls)Olsi k 30.6.2012.xls[ ]36 Kb
 

Usnesení zastupitelstva ze dne 26. 6. 2012

Attachments:
Download this file (KM36220120628104050[1].pdf)KM36220120628104050[1].pdf[ ]335 Kb
 
«ZačátekPředchozí12345DalšíKonec»

Strana 2 z 5