Dokončení obnovy katastrálního operátu

Katastrální úřad Velké Meziříčí oznamuje, že bude v budově kulturního domu v Olší nad Oslavou k veřejnému nahlédnutí vyložena obnova katastrální mapa naší obce. Nahlédnout bude možné v termínu od 29. 8. 2023 do 11. 9. 2023, a to vždy v pondělí, středu a pátek v době od 18:00 do 19:00 hodin.

Dne 6. 9. 2023 bude veřejnému nahlédnutí přítomen také zaměstnanec Katastrálního úřadu, a to v době od 13:00 do 17:00 hodin.