Přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie v obci dne 20. dubna 2023 od 7:30 do 12.30.