SDH Olší nad Oslavou

Historie SDH Olší nad Oslavou

Opsáno z knihy „Hasičská kronika okresu Žďár nad Sázavou, vydané roku 1998, str.368“SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OLŠÍ NAD OSLAVOU
„ ….. byl založen v roce 1902. V této době byl starostou obce František Bratránek, č.p. 3. Při svém založení měl sbor 17 zakládajících členů. Na ustanovující schůzi byli do prvního výboru Sboru zvoleni: starosta Sboru Antonín Kocman čp. 41, řídící učitel, místostarosta František Peksa čp. 5, zemědělec, jednatel Antonín Peksa čp. 11, hostinský, velitel Cyril Bartůšek čp. 74, zemědělec. Po svém založení koupil Sbor za přispění pojišťovacích společností a občanů, čtyřkolovou ruční stříkačku s potřebným vybavením. Motorovou stříkačku DS 12 koupil Sbor v roce 1964 od hasičů v Líšni u Brna. V roce 1974 byla Sboru přidělena Okresním národním výborem Žďár nad Sázavou motorová stříkačka PPS 12. V letech 1911 a 1912 byla svépomocí postavena hasičská zbrojnice. V roce 1922 bylo zřízeno družstvo samaritánů v počtu 4 členů. Jejich práce se osvědčila při ošetřování zraněných členů u požárů nebo při cvičení. Sbor byl po celou dobu trvání velice aktivní. Do práce byly zapojeny i ženy, které se zúčastňovaly cvičení a soutěží a věnovaly se též práci s mládeží. Sbor prováděl pravidelný výcvik a školení, zúčastňoval se soutěží požárních družstev v rámci okrsku a okresu, udržoval ve stálé pohotovosti požární techniku, pořádal taneční zábavy a plesy a jiné kulturní akce, přednášky pro občany a mládež. Organizoval pro své členy a jejich rodinné příslušníky zájezdy na památná místa v republice. V rámci celostátní soutěže požárních družstev se účastnil se třemi družstvy – žáci, ženy a muži, se střídavými úspěchy. Podílel se i na celospolečenských akcích, organizovaných MNV v akci „Z“ při zvelebování obce a životního prostředí. Za dobu dobu svého trvání zasahoval Sbor u 13 požárů v obci a v katastru obce, z toho u 2 požárů v lesích a u 3 požárů v okolních obcích. Starostové (předsedové) Sboru od jeho založení: 1902 Antonín Kocman, řídící učitel, 1911 Antonín Jelínek čp. 41, 1921 František Bartušek čp. 74, 1923 Cyril Křehlík čp. 24, 1939 František Kučera čp. 44, 1956 František Hladík čp. 18, 1971 Karel Křehlík čp. 51, 1973 Josef Mička čp. 36. Náčelníci (velitelé) Sboru od jeho založení: 1902 Cyril Bartušek čp. 74, 1911 František Kozina čp. 27, 1915 Antonín Kaman čp. 35, 1923 Antonín Křehlík čp. 51, 1925 Ludvík Sýkora čp. 39, 1939 František Svinka čp. 12, 1948 Karel Křehlík čp. 51, 1964 Jan Sýkora čp. 39. Ve vyšších orgánech PO pracovali: v letech 1950 – 1960 Karel Křehlík jako okrskový velitel a člen OV SPO Vel. Meziříčí, 1955 – 1962 Květa Hladíková, členka OV SPO Velké Meziříčí, 1955 – 1958 Helena Panáčková, referentka žen Jihomoravského KV SPO. V 1. světové válce 1914 – 1918 padlo na frontách 5 členů Sboru: František Křehlík, Jan Lavický, Bohumil a František Náhlíkovi a Antonín Peksa. Ve 2. světové válce byl nasazen na nucené práce člen Sboru Stanislav Hedvábný, ročník 1921. ……“