Projednání kanalizace

Zveme občany obce na veřejné projednání projektu novostavby kanalizace, které se bude konat v kulturním domě v úterý 2. května od 17:00 hodin, a to za účasti zástupců města Velké Meziříčí.