Údržba nízkého napětí elektrického vedení

Firma IVM support s.r.o bude na katastru Olší nad Oslavou provádět odstranění a oklešťování stromoví a jiných porostů 2 m od el. vodiče a 80 cm od sloupů vedení.

Vlastnící si zásah mohou provést sami nebo zpřístupní pozemek pracovníkům firmy a firma provede zásah bezplatně.